Zbor občin

41. seja - 23. februarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Zbor občin

41. seja - 23. februarja 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27316
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 41. seja - 23. februarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
   • Zbor občin
   • 41. seja - 23. februarja 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=194) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 41. seje Zbora občin (#page=195) ---- 2. Odobritev zapisnika 40. seje Zbora občin (#page=196) ---- 3. Problematika razvoja kompleksnega prometa v Socialistični republiki Sloveniji (#page=197) ---- 4. Srednjeročni plan vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976 do 1980 (#page=206) ---- 5. Poročilo Komisije Skupščine SR Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov visokošolskih organizacij (#page=217) ---- 6. Predlog zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (#page=220) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem, z osnutkom zakona (#page=223) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o ravnanju z odpadki, s tezami za osnutek zakona (#page=225) ---- 9. Predlog odjeka o statističnih raziskovanjih SR Slovenije za leto 1977 (#page=227) ---- 10. Samoupravni sporazum o ustanovitvi Izobraževalne skupnosti za gradbeništvo SR Slovenije (#page=228) ---- 11. Nadaljevanje razprave o poročilu Komisije Skupščine SR Slovenije za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov visokošolskih organizacij (#page=231) ---- 12. Nadaljevanje razprave o problematiki razvoja kompleksnega prometa v SR Sloveniji (#page=238) ---- 13. Predlog zakona o ratifikaciji dunajske konvencije o predstavljanju držav v njihovih odnosih z mednarodnimi organizacijami splošnega značaja (#page=238) ---- 14. Predlog zakona o ratifikaciji evropske konvencije o ekvivalenci diplom, na podlagi katerih se je mogoče vpisati na visokošolske ustanove (#page=239) ---- 15. Predlog zakona o ratifikaciji dodatnega protokola k evropski konvenciji o ekvivalenci diplom, na podlagi katerih se je mogoče vpisati na visokošolske ustanove (#page=239) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji evropske konvencije o priznavanju obdobja visokošolskega študija (#page=239) ---- 17. Predlog zakona o ratifikaciji evropske konvencije o akademskem priznavanju univerzitetnih kvalifikacij (#page=240) ---- 18. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o preprečevanju in kontroli poklicnih nevarnosti, ki jih povzročajo kancerogene substance in agensi (#page=240) ---- 19. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=240)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-02-23
  • dcterms:license