Zbor združenega dela

43. seja - 23. marca 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Zbor združenega dela

43. seja - 23. marca 1977

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27314
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 43. seja - 23. marca 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
   • Zbor združenega dela
   • 43. seja - 23. marca 1977
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 13, Seje od 1. I. 1977 do 31. III. 1977
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=90) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 43. seje Zbora združenega dela (#page=92) ---- 2. Odobritev zapisnika 42. seje Zbora združenega dela (#page=93) ---- 3. Predlog za ustanovitev in sestavo Iniciativnega odbora za oblikovanje Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino (#page=94) ---- 4. Problematika varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki Sloveniji (#page=94) ---- 5. Predlog za izdajo kazenskega zakona Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona (#page=102) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o pomilostitvi, z osnutkom zakona (#page=108) ---- 7. Informacija, ugotovitve in stališča k izvajanju samoupravnih sporazumov o razvoju energetske dejavnosti in srednjeročne energetske bilance SR Slovenije (#page=109) ---- 8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, z osnutkom zakona (#page=131) ---- 9. Nadaljevanje razprave o energetski bilanci SR Slovenije za leto 1977 (#page=138) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o varnosti na javnih smučiščih, z osnutkom zakona (#page=139) ---- 11. Predlog zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem (#page=140) ---- 12. Predlog zakona o lukah (#page=143) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, z osnutkom zakona (#page=144) ---- 14. Predlog zakona o zagotovitvi socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega razvoja občine Idrija (#page=144) ---- 15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1977 (#page=149) ---- 16. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o uporabi devizne kvote od odkupljenih deviznih nakazil delavcev in izseljencev (#page=149) ---- 17. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje graditve spomenika zmage (#page=150) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=152) ---- 19. Vprašanja delegatov (#page=154)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1977-03-23
  • dcterms:license