Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 21. januarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Zasedanje - 21. januarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27307
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 21. januarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Zasedanje - 21. januarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=510) -- Dnevni red ---- 1. Ekspoze predsednika Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije k poročilu o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji (#page=510)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-01-21
  • dcterms:license