Družbenopolitični zbor

25. seja - 31. marca 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Družbenopolitični zbor

25. seja - 31. marca 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27306
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 25. seja - 31. marca 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Družbenopolitični zbor
   • 25. seja - 31. marca 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=489) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=489) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 24. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=489) ---- 2. Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji in (#page=490) ---- 3. Poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine (#page=490) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona (#page=498) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih (#page=499) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih (#page=506) ---- 7. Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu (#page=506) ---- 8. Določitev periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora za obdobje april-julij 1976 (#page=506) ---- 9. Volitve in imenovanja (#page=507) ---- 10. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=508)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-03-31
  • dcterms:license