Družbenopolitični zbor

24. seja - 25. februarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Družbenopolitični zbor

24. seja - 25. februarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27305
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 24. seja - 25. februarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Družbenopolitični zbor
   • 24. seja - 25. februarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=473) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=473) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 23. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=473) ---- 2. Izvajanje priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v občinskih skupščinah in Skupščini SR Slovenije (#page=474) ---- 3. Predlog zakona o ustanovitvi Občinskega javnega tožilstva v Velenju (#page=484) ---- 4. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo (#page=484) ---- 5. Operativni načrt nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje družbenega načrta Jugoslavije za obdobje 1976-1980 in program aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 1976-1980 (#page=486) ---- 6. Vprašanje delegatov (#page=488)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-02-25
  • dcterms:license