Družbenopolitični zbor

23. seja - 21. januarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Družbenopolitični zbor

23. seja - 21. januarja 1976

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27304
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 23. seja - 21. januarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
   • Družbenopolitični zbor
   • 23. seja - 21. januarja 1976
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 9, Seje od 1. I. 1976 do 31. III. 1976
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=428) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=428) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=428) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 22. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=429) ---- 2. Poročilo o uresničevanju resolucije o osnovah kadrovske politike v SR Sloveniji (#page=429) ---- 3. Ustavna preobrazba pravosodnega sistema v SR Sloveniji (#page=449) ---- 4. Osnutek zakona o republikah in pokrajini, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite (#page=464) ---- 5. Osnutek zakona o financiranju federacije (#page=465) ---- 6. Predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi odborov Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije (#page=467) ---- 7. Volitve in imenovanja (#page=468) ---- 8. Vprašanje delegatov (#page=469) ---- 9. Nadaljevanje razprave o ustavni preobrazbi pravosodnega sistema v SR Sloveniji (#page=471)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1976-01-21
  • dcterms:license