Zasedanje delegatov občin

12. zasedanje - 30. marca 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Zasedanje delegatov občin

12. zasedanje - 30. marca 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27282
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 12. zasedanje - 30. marca 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
   • Zasedanje delegatov občin
   • 12. zasedanje - 30. marca 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=367) ---- 2. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=368) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (#page=368) ---- 2. Ugotovitev odsotnosti delegatov (#page=380) ---- 3. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=381) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (#page=388) ---- 5. Sklep o stopnji osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za zavarovanje za nesrečo na delu in poklicno obolenje (#page=389) ---- 6. Sklep o enotnih osnovah meril za financiranje dejavnosti vzgojnih in izobraževalnih zavodov in sklep o določitvi vrednosti točke za leto 1971 (#page=390) ---- 7. Sklep o merilih in pogojih za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1971 (#page=392)
  • dcterms:date
   • 1971-03-30
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-03-30
  • dcterms:license