Enotni zbor delovnih skupnosti

9. seja - 10. februarja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Enotni zbor delovnih skupnosti

9. seja - 10. februarja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27280
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 9. seja - 10. februarja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 9. seja - 10. februarja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=254) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=254) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 8. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=255) ---- 2. Predlog zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (skupaj z republiškim zborom) (#page=255) ---- 3. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o stalnih sredstvih Socialistične republike Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti (#page=274) ---- 4. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (#page=276) ---- 5. Predlog zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (#page=276) ---- 6. Teze za pripravo skupščinskega dokumenta o kadrovski politiki (#page=283) ---- 7. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (#page=300) ---- 8. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območjih v SR Sloveniji (#page=302)
  • dcterms:date
   • 1971-02-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-02-10
  • dcterms:license