Socialno-zdravstveni zbor

16. seja - 31. marca 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Socialno-zdravstveni zbor

16. seja - 31. marca 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27279
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 16. seja - 31. marca 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 16. seja - 31. marca 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=211) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=211) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=211) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 15. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=212) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=212) ---- 3. Aktualna vprašanja kadrovske politike v zdravstvu (#page=218) ---- 4. Skrb za slepe in slabovidne v Sloveniji (#page=240) ---- 5. Analiza o družbenih denarnih pomočeh (#page=243) ---- 6. Osnutek zakona o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom (#page=252) ---- 7. Predlog sklepa o ustanovitvi začasne komisije za proučitev izvajanja konvencij o socialni varnosti (#page=252)
  • dcterms:date
   • 1971-03-31
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-03-31
  • dcterms:license