Prosvetno-kulturni zbor

19. seja - 17. marca 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Prosvetno-kulturni zbor

19. seja - 17. marca 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27278
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 19. seja - 17. marca 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 19. seja - 17. marca 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=157) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=157) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=157) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 18. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=158) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=158) ---- 3. Kadrovska problematika na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in znanstveno-raziskovalnega dela (#page=175) ---- 4. Predlog zakona o strokovnih naslovih (#page=195) ---- 5. Predlog zakona o glasbenih šolah (#page=198) ---- 6. Predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic SR Slovenije nasproti kemijskemu inštitutu »Borisa Kidriča« v Ljubljani (#page=203) ---- 7. Osnutek zakona o vzgojno-varstveni dejavnosti za predšolske otroke (#page=203) ---- 8. Predlog odloka o odstopu pravic SR Slovenije in sofinanciranja filma »Bitka na Neretvi« podjetju Viba film v Ljubljani (#page=208) ---- 9. Predlog odloka o imenovanju predsednika in četrtine članov začasnega upravnega odbora sklada Borisa Kidriča (#page=210)
  • dcterms:date
   • 1971-03-17
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-03-17
  • dcterms:license