Prosvetno-kulturni zbor

18. seja - 10. februarja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Prosvetno-kulturni zbor

18. seja - 10. februarja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27277
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 18. seja - 10. februarja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 18. seja - 10. februarja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=155) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=155) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 16. in 17. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=155) ---- 2. Predlog odloka o imenovanju predsednika, članov in sekretarja iniciativnega odbora za ustanovitev kulturne skupnosti Slovenije (#page=155) ---- 3. Predlog odločbe o soglasju k imenovanju direktorja inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani (#page=156)
  • dcterms:date
   • 1971-02-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-02-10
  • dcterms:license