Gospodarski zbor

21. seja - 9. februarja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Gospodarski zbor

21. seja - 9. februarja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27276
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 21. seja - 9. februarja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
   • Gospodarski zbor
   • 21. seja - 9. februarja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=95) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=95) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 20. seje gospodarskega zbora (#page=96) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=96) ---- 3. Predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti elektrogospodarskih podjetij za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971 (#page=106) ---- 4. Predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti uporabnikov družbenih sredstev za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971 (#page=136) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o konverziji bančnih kreditov za modernizacijo železniške proge Zidani most-Šentilj ter Koper-Prešnica iz sredstev SR Slovenije za izravnavanja v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=137) ---- 6. Predlog zakona o organizaciji cestne (#page=140) ---- 7. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o določitvi začasnih obveznosti uporabnikov družbenih sredstev za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971 (#page=143) ---- 8. Predlog za izdajo zakonov za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=145) ---- 9. Predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=147) ---- 10. Osnutek zakona o postopku za ugotavljanje katastrskega dohodka (#page=149) ---- 11. Predlog odloka o izvolitvi članov skupščine republiškega sklada skupnih rezerv, ki jih voli Skupščina SR Slovenije (#page=149)
  • dcterms:date
   • 1971-02-09
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-02-09
  • dcterms:license