Republiški zbor

23. seja - 10. februarja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Republiški zbor

23. seja - 10. februarja 1971

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1971 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27275
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 23. seja - 10. februarja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
   • Republiški zbor
   • 23. seja - 10. februarja 1971
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 12, Seje od 1. I. 1971 do 31. III. 1971
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=6) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 22. seje republiškega zbora (#page=7) ---- 2. Verifikacija mandata novo izvoljenega poslanca republiškega zbora Dušana Horjaka (#page=7) ---- 3. Predlog zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o merilih za usmerjanje delitve dohodka in osebnih dohodkov (#page=7) ---- 4. Predlog zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (#page=27) ---- 5. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti (#page=50) ---- 6. Predlog zakona o spremembi zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks (#page=53) ---- 7. Predlog zakona o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1971 (#page=53) ---- 8. Predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti elektrogospodarskih podjetij za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971 (#page=54) ---- 9. Predlog zakona o določitvi začasnih obveznosti uporabnikov družbenih sredstev za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov v letu 1971 (#page=76) ---- 10. Predlog za izdajo zakonov za zagotovitev sredstev za financiranje elektroenergetskih objektov (#page=81) ---- 11. Predlog za izdajo zakona o konverziji bančnih kreditov za modernizacijo železniške proge Zidani most-Šentilj ter Koper-Prešnica iz sredstev SR Slovenije za izravnavanje v gospodarstvu in pospeševanje nekaterih gospodarskih dejavnosti (#page=81) ---- 12. Osnutek zakona o postopku za ugotavljanje katastrskega dohodka (#page=82) ---- 13. Osnutek zakona o referendumu (#page=83) ---- 14. Predlog zakona o delavskih univerzah, izobraževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem (#page=83) ---- 15. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji agronomski šoli v Mariboru (#page=84) ---- 16. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o višji tehniški šoli v Mariboru (#page=84) ---- 17. Predlog zakona o strokovnih naslovih (#page=84) ---- 18. Predlog zakona o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili (#page=84) ---- 19. Predlog zakona o socialnih zavodih (#page=85) ---- 20. Poročilo mandatno-imunitetne komisije o odstopu poslanca republiškega zbora Vlada Simončiča (#page=86) ---- 21. Poslanska vprašanja (#page=86) ---- 22. Volitve in imenovanja (#page=93)
  • dcterms:date
   • 1971-02-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1971-02-10
  • dcterms:license