Enotni zbor delovnih skupnosti

15. seja - 11. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Enotni zbor delovnih skupnosti

15. seja - 11. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27263
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 15. seja - 11. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 15. seja - 11. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=358) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=358) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=359) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 14. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=359) ---- 2. Poročilo o delu in problemih komisije za družbeno nadzorstvo skupščine SR Slovenije (#page=359) ---- 3. Predlog za izdajo dokumenta o razvoju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji (#page=364) ---- 4. Predlog zakona o davkih občanov (#page=367) ---- 5. Predlog zakona o upravnih taksah (#page=370) ---- 6. Predlog zakona o sodnih taksah (#page=371) ---- 7. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1972 (#page=379) ---- 8. Predlog odloka o pooblastitvi republiškega sekretarja za finance, da sklene pogodbe za realizacijo posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za izgradnjo dela petega projekta cest in za zgraditev turističnega projekta »-Bernardin« - Piran (#page=385)
  • dcterms:date
   • 1972-02-11
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-02-11
  • dcterms:license