Socialno-zdravstveni zbor

28. seja - 10. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Socialno-zdravstveni zbor

28. seja - 10. februarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27262
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 28. seja - 10. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 28. seja - 10. februarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=325) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=325) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 27. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=326) ---- 2. Predlog zakona o uporabi dohodkov od prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometnega davka in sodnih taks., ki so bili v letu 1971 izločeni na posebne račune (#page=326) ---- 3. Predlog zakona o stopnjah prispevkov za otroško varstvo v letu 1972 (#page=334) ---- 4. Predlog zakona o določitvi premoženjskega cenzusa kot pogoja za pravico do otroškega dodatka in višine otroškega dodatka v letu 1972 (#page=334) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denarni pomoči za opremo novorojenega otroka (#page=339) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi (#page=341) ---- 7. Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti zakona o prispevkih družbenopolitičnih skupnosti k stroškom zdravstvenega zavarovanja kmetov za leto 1971 (#page=341) ---- 8. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1972 (#page=342) ---- 9. Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za mandatarja za sestavo izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev (#page=348) ---- 10. Poslanska vprašanja (#page=351)
  • dcterms:date
   • 1972-02-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-02-10
  • dcterms:license