Gospodarski zbor

35. seja - 26. januarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Gospodarski zbor

35. seja - 26. januarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27259
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 35. seja - 26. januarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 35. seja - 26. januarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poislancev (#page=165) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=165) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=165) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnikov 33. in 34. seje gospodarskega zbora (#page=166) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=166) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o prispevkih, davkih in taksah občanov in organizacij združenega dela (#page=178) ---- 4. Predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva (#page=190) ---- 5. Predlog zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=197) ---- 6. Predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (#page=199) ---- 7. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča in osnutek zakona za spremembo in dopolnitev zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov (#page=202) ---- 8. Volitve in imenovanja (#page=209)
  • dcterms:date
   • 1972-01-26
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-01-26
  • dcterms:license