Republiški zbor

37. seja - 19. januarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Republiški zbor

37. seja - 19. januarja 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27257
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 37. seja - 19. januarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
   • Republiški zbor
   • 37. seja - 19. januarja 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 18, Seje od 1. I. 1972 do 29. II. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Komemoracija za umrlim poslancem Maksom Jamškom (#page=5) ---- 2. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 3. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=5) ---- 4. Določitev dnevnega reda (#page=6) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnikov 35. in 36. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=6) ---- 3. Predlog resolucije o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva (#page=18) ---- 4. Predlog zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (#page=29) ---- 5. Predlog zakona o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu (#page=42) ---- 6. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicijskih objektov (#page=47) ---- 7. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča (#page=52) ---- 8. Predlog sklepa o stališčih glede družbenega nadzorstva (#page=52) ---- 9. Predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega prometa (#page=61) ---- 10. Volitve in imenovanja (#page=64)
  • dcterms:date
   • 1972-01-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-01-19
  • dcterms:license