Zasedanje delegatov občin

31. zasedanje - 8. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Zasedanje delegatov občin

31. zasedanje - 8. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27211
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 31. zasedanje - 8. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
   • Zasedanje delegatov občin
   • 31. zasedanje - 8. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=282) ---- 2. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=282) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek sklepov in stališč o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraženvanja (#page=282) ---- 2. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=295) ---- 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=295) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe (#page=304)
  • dcterms:date
   • 1973-02-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-02-08
  • dcterms:license