Enotni zbor delovnih skupnosti

25. seja - 24. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Enotni zbor delovnih skupnosti

25. seja - 24. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27210
  • dcterms:title
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 25. seja - 24. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
   • Enotni zbor delovnih skupnosti
   • 25. seja - 24. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=193) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=193) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 24. seje enotnega zbora delovnih skupnosti (#page=194) ---- 2. Obrazložitev družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 in predloga zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij, združenega dela v SR Sloveniji (skupaj z republiškim zborom) (#page=194) ---- 3. Obravnava predloga družbenega razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (#page=201) ---- 4. Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=207) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=213) ---- 6. Predlog zakona o obdavčitvi tujih oseb (#page=215) ---- 7. Predlog zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (#page=216) ---- 8. Predlog zakona o samoprispevku (#page=217) ---- 9. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=221) ---- 10. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (#page=224) ---- 11. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o samoprispevku (#page=225) ---- 12. Osnutek poročila komisije republiškega zbora in prosvetno-kulturnega zbora za proučitev statutov univerze v Ljubljani, združenj visokošolskih zavodov in visokošolskih zavodov in osnutek stališč v zvezi z obravnavo statutov visokošolskih zavodov in njihovih združenj (#page=226)
  • dcterms:date
   • 1973-01-24
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-24
  • dcterms:license