Socialno-zdravstveni zbor

41. seja - 24. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Socialno-zdravstveni zbor

41. seja - 24. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27209
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 41. seja - 24. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 41. seja - 24. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=174) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=174) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=174) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 40. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=175) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=175) ---- 3. Poročilo o izvajanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1972 na področju socialnega in otroškega varstva ter varstva vojaških vojnih invalidov in borcev NOV (#page=185) ---- 4. Predlog politike na področju družbenega varstva otrok v SR Sloveniji v letu 1973 ter ugotovitve in stališča skupščine republiške skupnosti otroškega varstva o socialnem varstvu otrok (#page=187)
  • dcterms:date
   • 1973-01-24
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-24
  • dcterms:license