Prosvetno-kulturni zbor

41. seja - 23. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Prosvetno-kulturni zbor

41. seja - 23. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27208
  • dcterms:title
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 41. seja - 23. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
   • Prosvetno-kulturni zbor
   • 41. seja - 23. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=144) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=144) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 40. seje prosvetno-kulturnega zbora (#page=145) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=145) ---- 3. Osnutek sklepov in stališč o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja (#page=149) ---- 4. Racionalizacija investicij na področju vzgoje in izobraževanja (#page=167) ---- 5. Predlog zakona o telesno-kulturnih skupnostih (#page=169) ---- 6. Predlog za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFR Jugoslavije in Kraljevino Norveško za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan 23. februarja 1972 v Beogradu (#page=171) ---- 7. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predstavnika SR Slovenije v skupščini izobraževalne skupnosti SR Slovenije (#page=172)
  • dcterms:date
   • 1973-01-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-23
  • dcterms:license