Gospodarski zbor

49. seja - 23. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Gospodarski zbor

49. seja - 23. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27207
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 49. seja - 23. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
   • Gospodarski zbor
   • 49. seja - 23. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=105) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=105) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=106) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika, 48. seje gospodarskega zbora (#page=106) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=106) ---- 3. Predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 (mnenje) (#page=110) ---- 4. Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=119) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=136) ---- 6. Predlog zakona o narodni banki Slovenije (#page=137) ---- 7. Obravnava predloga zakona o obračunavanju amortizacije v letu 1972 v elektrogospodarskih organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in prenosa (#page=139) ---- 8. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=142) ---- 9. Odstop poslanca Ivana Kudra (#page=142) ---- 10. Predlog odloka o izvolitvi člana komisije skupščine SR. Slovenije za družbeno nadzorstvo (#page=143)
  • dcterms:date
   • 1973-01-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-23
  • dcterms:license