Republiški zbor

53. seja - 14. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Republiški zbor

53. seja - 14. februarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27206
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 53. seja - 14. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
   • Republiški zbor
   • 53. seja - 14. februarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=61) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=61) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 52. seje republiškega zbora (#page=62) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=62) ---- 3. Osnutek ustavnega zakona o podaljšanju mandata zveznim poslancem (#page=75) ---- 4. Predlog sklepov in priporočil o ukrepih za izboljšanje varnosti v cestnem prometu (#page=76) ---- 5. Predlog sklepov in priporočil o varstvu pred požarom v SR Sloveniji (#page=84) ---- 6. Predlog zakona o pomilostitvi (#page=91) ---- 7. Predlog zakona o prekrških (#page=91) ---- 8. Predlog zakona o obveznem urejanju pripravništva in o sprejemanju pripravnikov v organizacijah združenega dela (#page=94) ---- 9. Predlog zakona o javnem obveščanju (#page=95) ---- 10. Predlog zakona o sanitarni inšpekciji (#page=99) ---- 11. Predlog zakona o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo (#page=101) ---- 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (#page=101) ---- 13. Predlog za ratifikacijo protokola o 7. zasedanju in protokola o 8. zasedanju mešane komisije med SFRJ in Ljudsko republiko Madžarsko o prevozu blaga s tovornimi vozili in o carinskem postopku ob teh prevozih (#page=103) ---- 14. Predlog za ratifikacijo 6. programa kulturnega sodelovanja med SFRJ in Italijo, ki je bil podpisan 9. marca 1972 v Beogradu (#page=103) ---- 15. Predlog za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja med SFRJ in LR Bolgarijo za leti 1972 in 1973 (#page=104) ---- 16. Volitve in imenovanja (#page=104)
  • dcterms:date
   • 1973-02-14
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-02-14
  • dcterms:license