Republiški zbor

52. seja - 24. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Republiški zbor

52. seja - 24. januarja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27205
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 52. seja - 24. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
   • Republiški zbor
   • 52. seja - 24. januarja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 25, Seje od 1. I. 1973 do 15. II. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=5) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 51. seje republiškega zbora (#page=6) ---- 2. Predlog družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1971 do 1975 in predlog aneksa k predlogu družbenega plana (#page=6) ---- 3. Predlog zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=17) ---- 4. Osnutek sklepov in stališč o idejni usmerjenosti vzgoje in izobraževanja (#page=28) ---- 5. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=41) ---- 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (#page=42) ---- 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (#page=43) ---- 8. Predlog zakona o obdavčitvi tujih oseb (#page=44) ---- 9. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v SR Sloveniji (#page=44) ---- 10. Predlog zakona o samoprispevku (#page=48) ---- 11. Predlog zakona o službi družbenega knjigovodstva (#page=49) ---- 12. Predlog zakona o narodni banki SR Slovenije (#page=51) ---- 13. Predlog zakona o obračunavanju amortizacije v letu 1972 v elektrogospodarskih organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in prenosa (#page=52) ---- 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (#page=53) ---- 15. Predlog za ratifikacijo programa prosvetno-kulturnega sodelovanja med SFRJ in Kraljevino Norveško za leti 1972 in 1973, podpisanega 23. februarja 1972 v Beogradu (#page=53) ---- 16. Predlog odloka o spremembi odloka o določitvi števila sodnikov pri vrhovnem sodišču SR Slovenije in pri okrožnih sodiščih v SR Sloveniji (#page=53) ---- 17. Poslanska vprašanja (#page=53) ---- 18. Volitve in imenovanja (#page=55) ---- 19. Nadaljevanje poslanskih vprašanj (#page=56)
  • dcterms:date
   • 1973-01-24
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-01-24
  • dcterms:license