Društva in organizacije v meščanskem taboru v celjskem okraju 1929–1941

Civic Societies And Organisations In The Celje District In The Period 1929-1941

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2004
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.)


 • Podroben opis
  V prispevku je obravnavana strankarsko-politična, kmečkostanovska, kulturno-prosvetna, strokovno-sindikalna in telesnovzgojna organiziranost v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v celjskem okraju v obdobju 1929–1941. Poleg kratkega orisa njihovih programov in dejavnosti smo posebno pozornost posvetili vsebini pomembnih sej, sestankov in občnih zborov na ravni škofij ali banovine, ki so se po že ustaljeni tradiciji kar pogosto odvijali tudi v Celju.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27146
  • dcterms:title
   • Društva in organizacije v meščanskem taboru v celjskem okraju 1929–1941
   • Civic Societies And Organisations In The Celje District In The Period 1929-1941
  • dcterms:creator
   • Anka Vidovič Miklavčič
  • dcterms:subject
   • okraj Celje
   • politične stranke
   • kmečkostanovske organizacije
   • kulturno-prosvetne organizacije
   • sindikalne organizacije
   • telesnovzgojne organizacije
   • Katoliška akcija
   • District of Celje
   • political parties
   • peasant class organisations
   • cultural-educational organisations
   • syndicalist organisations
   • physical-educational organisations
   • Catholic action
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odg. ur.)
  • dcterms:type
   • Interactive Resource
  • dcterms:source
   • http://www.sistory.si/SISTORY:ID:4431
  • dcterms:language
   • slv