Okraj Slovenj Gradec v letih 1929-1941

The district Slovenj Gradec in the years 1929-1941

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 1999
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (ur.)


 • Podroben opis
  Na podlagi arhivskega in pretežno časopisnega gradiva so izbrani pomembnejši dogodki, ki opisujejo strankarskopolitično, sindikalno in društveno organiziranost in dejavnost prebivalstva v okraju Slovenj Gradec v času od 1929 do 1941. Tu so delovale Jugoslovanska radikalna kmečka demokracija oziroma Jugoslovanska nacionalna stranka. Jugoslovanska narodna stranka (Bodjerova), Slovenska ljudska stranka oziroma slovenski del Jugoslovanske radikalne zajednice. Privrženci razpuščene Socialistične stranke Jugoslavije pa so se vključevali v ti socialistično gibanje. Poleg tega so živahno delovali kmečko stanovsko gibanje-Kmečka zveza, katoliška strokovna organizacija Zveza združenih delavcev, med prosvetno- kulturnimi organizacijami pa so imele pomembno vlogo tudi mladinske organizacije. Obravnava naj bi prispevala k nadaljnji mikroraziskavi tega območja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27145
  • dcterms:title
   • Okraj Slovenj Gradec v letih 1929-1941
   • The district Slovenj Gradec in the years 1929-1941
  • dcterms:creator
   • Anka Vidovič Miklavčič
  • dcterms:subject
   • okraj (srez) Slovenj Gradec
   • politične stranke
   • kmečko-stanovsko gibanje
   • prosvetnokulturna društva
   • mladinske in delavske organizacije
   • Slovenj Gradec district
   • political parties
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (ur.)
  • dcterms:type
   • Interactive Resource
  • dcterms:source
   • http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-6SAN1JBK/51826b76-c09a-4af4-bde6-94f7aabe25e7/PDF
  • dcterms:language
   • slv