Novomeški okraj v letih 1929-1941

The district of Novo mesto in the years 1929-1941

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2002
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.)


 • Podroben opis
  Avtorica je na osnovi arhivskega in časopimega gradiva ter literature orisala dogajanje v novomeškem okraju v letih 1929-1941. Uvodoma je prikazan obseg, številčno stanje prebivalstva in upravna ureditev okraja. Nato je pozornost posvečena strankarskemu, kulturno-prosvetnemu in kmečko-stanovskemu gibanju v meščanskem taboru, posebej še občinskim in skupščinskim volitvam. V letih 1931 in 1935 jih je SLS abstinirala kar velja, deloma tudi za občinske volitve 1933. V času vladavine jugoslovanske radikalne zajednice pa je tako na občinskih volitvah v letih 1935-1938 kot na skupščinskih leta 1938 prepričljivo zmagal slovenski del JRZ.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27144
  • dcterms:title
   • Novomeški okraj v letih 1929-1941
   • The district of Novo mesto in the years 1929-1941
  • dcterms:creator
   • Anka Vidovič Miklavčič
  • dcterms:subject
   • okraj Novo mesto
   • politične stranke
   • kulturno-prosvetne organizacije
   • kmečko-stanovske organizacije
   • volitve
   • district Novo mesto p
   • olitical parties
   • cultural-educational organisations
   • peasantry organisations
   • elections
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odg. ur.)
  • dcterms:type
   • Interactive Resource
  • dcterms:source
   • http://www.sistory.si/SISTORY:ID:4240
  • dcterms:language
   • slv