Segmenti iz preteklosti okraja Slovenske Konjice v letih 1929-1941

Segments from the Past of the Slovenjske Konjice District between 1929 and 1941

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2006
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.)


 • Podroben opis
  Na osnovi arhivskega, predvsem pa časopisnega gradiva ter literature predstavlja avtorica pomembnejše dogodke v okraju Slovenske Konjice v letih 1929-1941. Oriše upravno ureditev in prikaže številčno stanje prebivalstva ter gospodarske razmere, glavni poudarek pa je na predstavitvi političnega življenje; predstavlja strankarske, kmečko-stanovske, kulturnoprosvetne, mladinske organizacije in društva obeh političnih taborov, liberalnega in katoliškega. Posebej obravnava volilne kampanje in izide skupščinskih (1931, 1935, 1938) in občinskih volitev (1933), ob katerih so se posebej razkrivala ostra politična in idejna nasprotja ter se kazale politične strasti enega in drugega idejno-političnega tabora.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27142
  • dcterms:title
   • Segmenti iz preteklosti okraja Slovenske Konjice v letih 1929-1941
   • Segments from the Past of the Slovenjske Konjice District between 1929 and 1941
  • dcterms:creator
   • Anka Vidovič Miklavčič
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • Dravska banovina
   • upravna ureditev
   • okraj Slovenske Konjice
   • politika
   • volitve
   • gospodarstvo
   • Slovenia
   • Drava banate
   • administrative arrangement
   • Slovenske Konjice district
   • politics
   • elections
   • economy
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
  • dcterms:type
   • Interactive Resource
  • dcterms:source
   • http://www.sistory.si/SISTORY:ID:1380
  • dcterms:language
   • slv