Vrhniški razgledi, 2009, št. 10

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2009
Založnik(i): Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, Vrhnika
Soavtor(ji): Marija Oblak Čarni (gl. in odg. ur.), Mirjam Šemrov (lekt.)


 • Podroben opis

  Kazalo


  • Marija Oblak Čarni: OB 10. ŠTEVILKI VRHNIŠKIH RAZGLEDOV
  • Polona Zalokar: HIŠE SE SPREMINJAJO, SLEDOVI OSTAJAJO – II. VRHNIŠKO GRADIŠČE SKOZI STOLETJA
  • Marija Habič: SPOMINI NA NAŠO MLADOST V GRADIŠČU
  • Marjan Sedej: GRADIŠČE 9 - PREČUDOVITI DOM
  • Janez Kos: PODLOŽNIKI SAMOSTANSKEGA ZEMLJIŠKEGA GOSPOSTVA BISTRA V VERDU, NA MIRKAH IN V PODLIPI TER V DRUGIH KRAJIH LETA 1659
  • Radoslav Tomaž Grom: ŽIVLJENJEPIS VETERINARSKEGA PODPOLKOVNIKA IVANA GROMA
  • Jože Jurca: ŽIVLJENJEPISU VETERINARSKEGA PODPOLKOVNIKA IVANA GROMA NA ROB
  • Tatjana Hojan: MARIJA MARINKO (1886-1934), UČITELJICA
  • Tatjana Hojan: EMIL MILAN SCHIFFRER (1881-1930), UČITELJ IN ŠOLSKI UPRAVITELJ
  • Tatjana Hojan: ANTONIJA ZAVRŠNIK (1890-1930), UČITELJICA
  • Igor Koršič: IDEALIST NA KLANCU
  • Mateja Glušič, Elica Brelih: RAZVOJ GLASBENIH DEJAVNOSTI NA VRHNIKI
  • Janez Žitko: SEZNAM PRIIMKOV IZ KRSTNIH MATIČNIH KNJIG VRHNIKE 1633-1745
  • Milena Živec: SOKOLSKO GIBANJE NA VRHNIKI
  • Zdenek Mohar: O ŠPORTU NA VRHNIKI PO VOJNI
  • Franc Bekš: VAJENEC PRI MOJSTRU SIMONU NA VRHNIKI
  • Branko Stanovnik: NAGOVORI OB ODKRITJU SPOMENIKA VRHNIŠKIM KRASOSLOVACEM: IVANU MICHLERJU, FRANCETU HABETU IN PETRU HABIČU
  • Gašper Tominc: VRHNIŠKA KRONIKA OD DECEMBRA 2008 DO NOVEMBRA 2009
  • Leopold Lenard: BOROVNIŠKI MOST
  • Marija Oblak Čarni: DELO MUZEJSKEGA DRUŠTVA VRHNIKA V LETU 2008
  • Zdenka Obal, Mojca Okorn: BIBLIOGRAFIJA VRHNIŠKIH RAZGLEDOV 1-9

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27081
  • dcterms:title
   • Vrhniški razgledi, 2009, št. 10
  • dcterms:alternative
   • Vrhniški razgledi, 2009, no. 10
  • dcterms:subject
   • Vrhnika
   • kulturna zgodovina
   • domoznanstvo
   • zborniki
   • Vrhnika
   • cultural history
   • local studies
   • proceedings
  • dcterms:publisher
   • Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika
   • Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, Vrhnika
  • dcterms:contributor
   • Marija Oblak Čarni (gl. in odg. ur.)
   • Mirjam Šemrov (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv