Vrhniški razgledi, 2007, št. 8

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2007
Založnik(i): Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, Vrhnika
Soavtor(ji): Marija Oblak Čarni (gl. in odg. ur.), Mirjam Šemrov (lekt.)


 • Podroben opis

  KAZALO


  • Marija Oblak Čarni: OB 8. ŠTEVILKI VRHNIŠKIH RAZGLEDOV
  • Boris Golec: VRHNIKA, PREČUDEN TRG?
  • Anka Vidovič – Miklavčič: IZ MOZAIKA PRETEKLOSTI OBČINE VRHNIKA V LETIH 1929-1941
  • Janez Kopač: UPRAVNOTERITORIALNA UMESTITEV VRHNIŠKEGA OBMOČJA
  • Alenka Auersperger: VOJNA LETA IN ZAVEZNIŠKI PADALCI NA VRHNIŠKEM OBMOČJU
  • Olga Pivk, Janez Žitko: VODNI POGONI NA PODLIPŠČICI IN NJENIH PRITOKIH
  • Kristina Smrke: GLASBENA DELA NA BESEDILA IVANA CANKARJA
  • Tatjana Hojan: ANA POUR SUHADOLC, vrhniška učiteljica
  • Tatjana Hojan: MARIJA MLAKAR, vrhniška učiteljica
  • Igor Bratož: FRANCE DOBROVOLJC
  • Andrej Kranjc: FRANCE HABE, speleolog in krasoslovec
  • Pavel Mrak: BOŽIDAR GRABNAR, akademski slikar
  • Janez Kos: ZAPISNIK GRADBENIH PARCEL IN HIŠ TER POSESTNIKOV V KATASTRSKI OBČINI VRHNIKA 1824
  • Jure Kusetič, Tine Kernc: POZABLJENI ZID
  • Sonja Anžič: PREBIVALSTVO OBČINE VRHNIKA NA PRELOMU 19. IN 20. STOLETJA
  • Gašper Tominc: VRHNIŠKA KRONIKA, december 2006-november 2007
  • Marija Oblak Čarni: POROČILO O DELU MUZEJSKEGA DRUŠTVA V LETU 2006
  • Niko Šušteršič: ČLANI MUZEJSKEGA DRUŠTVA VRHNIKA V LETIH 1992-2007
  • SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27079
  • dcterms:title
   • Vrhniški razgledi, 2007, št. 8
  • dcterms:alternative
   • Vrhniški razgledi, 2007, no. 8
  • dcterms:subject
   • Vrhnika
   • kulturna zgodovina
   • domoznanstvo
   • zborniki
   • Vrhnika
   • cultural history
   • local studies
   • proceedings
  • dcterms:publisher
   • Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika
   • Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, Vrhnika
  • dcterms:contributor
   • Marija Oblak Čarni (gl. in odg. ur.)
   • Mirjam Šemrov (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv