Vrhniški razgledi, 2006, št. 7

Jezik: slovenski / nemški
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2006
Založnik(i): Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, Vrhnika
Soavtor(ji): Marija Oblak Čarni (gl. in odg. ur.), Mirjam Šemrov (lekt.), Linda Čenčič (lekt. nem.)


 • Podroben opis

  KAZALO


  • Marija Oblak Čarni: OB 7. ŠTEVILKI VRHNIŠKIH RAZGLEDOV
  • France Bernik: ZA UVOD
  • France Bernik: SLOGOVNI PLURALIZEM PRI IVANU CANKARJU
  • France Bernik: STILISTISCHER PLURALISMUS BEI IVAN CANKAR
  • Michael Guttenbrunner: IVAN CANKAR - DOSMRTNO
  • Michael Guttenbrunner: IVAN CANKAR – LEBENSLANGLICH
  • Erwin Kostler: PO TOLIKIH LETIH
  • Erwin Kostler: NACH SO VIELEN JAHREN
  • Lev Detela: LITERARNI SPOMINI NA CANKARJEV OTTAKRING
  • Lev Detela: LITERARISCHE REMINISZENZEN AN CANKARS OTTAKRING
  • Alenka Auersperger: IVAN PRI BRATU KARLU V SARAJEVU
  • Darja Gabrovšek Homšak: ŽIVLJENJE IN DELO IVANA CANKARJA (1876-1918)
  • Tatjana Hojan: JERNEJ ČERNE (1857-1906)
  • Marija Iskrenovič, Katja Oblak, Dora Šemrov: ŠE SE SPOMINJAMO CANKARJA
  • Suzana Potočnik: 100. OBLETNICA ROJSTVA KARLA GRABELJŠKA - GABRA
  • Teresa Kores: MARIJAN MAROLT, UMETNOSTNI ZGODOVINAR
  • Milček Komelj in Anka Grom: IN MEMORIAM FLORIS OBLAK (1924-2006)
  • Olga Pivk: STO LET ORGANIZIRANEGA ČEBELARJENJA NA VRHNIKI
  • Francka Zalaznik: 24 PANJEV ZA DOTO
  • Olga Pivk: TOPOVI SO ZACELI POKATI IN SILNO GRMENJE SE JE SLIŠALO DO VRHNIKE
  • Janez Žitko, Olga Pivk: NABORNIKI IZ KANTONA VRHNIKA V NAPOLEONOVI VOJSKI
  • Marija Oblak Čarni: RUSKI MORNARJI NA VRHNIKI PRED 200 LETI
  • Sonja Anžič: PREBIVALSTVO OBČINE VRHNIKA LETA 1890
  • Gašper Tominc: VRHNIŠKA KRONIKA, NOVEMBER 2005-NOVEMBER 2006
  • Niko Šušteršič: OBČNI ZBOR MUZEJSKEGA DRUŠTVA VRHNIKA
  • Marija Oblak Čarni: POROČILO O DELU MUZEJSKEGA DRUŠTVA V LETU 2005
  • SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27078
  • dcterms:title
   • Vrhniški razgledi, 2006, št. 7
  • dcterms:alternative
   • Vrhniški razgledi, 2006, no. 7
  • dcterms:subject
   • Vrhnika
   • kulturna zgodovina
   • domoznanstvo
   • zborniki
   • Vrhnika
   • cultural history
   • local studies
   • proceedings
  • dcterms:publisher
   • Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika
   • Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, Vrhnika
  • dcterms:contributor
   • Marija Oblak Čarni (gl. in odg. ur.)
   • Mirjam Šemrov (lekt.)
   • Linda Čenčič (lekt. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
   • deu