Vrhniški razgledi, 2000, št. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2000
Založnik(i): Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika
Soavtor(ji): Branko Stanovnik (ur.), Janez Verbič (ur.), Jožica Gruden (lekt.)


 • Podroben opis
  VSEBINA

  Posvet o sožitju na zahodnem delu Barja

  • Vinko Tomšič: Moje misli k Posvetovanju o Barju
  • Peter Habič: Pokrajinska podoba sožitja na zahodnem delu Barja

  Referati
  • Lojze Gosar: Vrhnika med Ljubljanskim barjem in Notranjsko
  • Janez Furlan: Problemi sožitja, identifikacija, iniciativa, inovacija
  • Janez Verbič: Kmetijstvo zahodnega dela Ljubljanskega barja v preteklem obdobju
  • Darinka Koron: Pridelovanje ameriških borovnic na Ljubljanskem barju
  • Tone Vidrih: Pašna raba travišč Barja
  • Janko Verbič: Poljedelstvo na Barju
  • Marko Čepon: Možnosti govedoreje na Ljubljanskem barju
  • Jože Verbič: Možnosti okolju prijazne reje domačih živali na Ljubljanskem barju glede na kakovost pridelane krme
  • Tomaž Cunder: Socioekonomski položaj kmetijstva na Barju
  • Janez Drašler: Vzdrževanje vodotokov in zložba zemljišč na Barju
  • Janko Vidmar: Sožitje med gozdom in drugimi rabami prostora na zahodnem obrobju Ljubljanskega barja
  • Andrej Seliškar: Travišča in druga negozdna vegetacija zahodnega dela Ljubljanskega barja - Stanje in obeti

  Povzetki


  • Helena Hren Vencelj: Ljudje na Ljubljanskem barju
  • Ljubo Mohorič: Družboslovni vidiki ohranjanja Ljubljanskega barja
  • Marjan Ahčan: Voda na Ljubljanskem barju
  • Zvone Šemrl: Lovstvo na Ljubljanskem barju
  • Peter Trontelj: Ohranitev naravnega bogastva na Ljubljanskem barju
  • Matjaž Jereb, Janez Smrtnik, Nevenka Malavašič: Programi organiziranega vodenja na Barju
  • Anton Prosen: Problemi sonaravnega gospodarjenja s prostorom na primeru Ljubljanskega barja
  • Tatjana Slavec: Interesi za pozidavo na območju Barja v občini Vrhnika
  • DOPPSov Memorandum za Ljubljansko barje
  • Matjaž Jereb: Predstavitev delovanja društva Rosika Iz Bevk

  Dodatek


  • Andrej Kranjc: Prof. dr. Peter Habič (29. 9. 1934 - 24. 12. 1998)
  • Bibliografski pregled dela prof. dr. Petra Habiča v letih 1959-1999 (zbrala in uredila Špela Habič)

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27074
  • dcterms:title
   • Vrhniški razgledi, 2000, št. 3
  • dcterms:alternative
   • Vrhniški razgledi, 2000, no. 3
  • dcterms:subject
   • Vrhnika
   • kulturna zgodovina
   • domoznanstvo
   • zborniki
   • Vrhnika
   • cultural history
   • local studies
   • proceedings
  • dcterms:publisher
   • Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika
  • dcterms:contributor
   • Branko Stanovnik (ur.)
   • Janez Verbič (ur.)
   • Jožica Gruden (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv