Vrhniški razgledi, 1996, št. 1

Ob 120 letnici rojstva Ivana Cankarja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 1996
Založnik(i): Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika
Soavtor(ji): Branko Stanovnik (ur.), Joža Gruden (lekt.)


 • Podroben opis
  VSEBINA
  • Branko Stanovnik: Vrhniškim razgledom na pot
  • France Bernik: Ivan Cankar - pisatelj vseh Slovencev
  • Anton Ramovš: Pregled zemeljskih plasti in okamenelega življenja na ozemlju vrhniške občine
  • Tone Wraber: Blagayev volčin
  • Julka Fortuna: Blagajana
  • Peter Habič: Vrhniški izviri in njihovo kraško zaledje
  • Peter Habič: Skrivnostna Ljubljanica
  • Peter Habič: Ogroženost in varstvo voda v občini Vrhnika
  • Peter Habič: O Vrhniki in njenem današnjem položaju ter perspektivah
  • Jana Horvat: Nauportus - Vrhnika v arheoloških obdobjih
  • Uroš Bavec in Jana Horvat: Vrhnika, Gradišče 5
  • Jože Mlinarič: Kartuzija Bistra od 1255 do 1782
  • Cvetka Glumac: Arhitektura cerkve sv. Trojice na Vrhniki
  • Rafael Ogrin: Nova cesta od Vrhnike do Planine
  • Rafael Ogrin: Simon Ogrin - cerkveni slikar
  • Rafael Ogrin: Iz vrhniške preteklosti
  • Rafael Ogrin: Vrhniški mitničarji
  • Rafael Ogrin: O Petkovškovi sliki "Beneška kuhinja"
  • Rafael Ogrin: Dajatve bistriških podložnikov
  • Rafael Ogrin: Nekdanji Vrhničani
  • Rafael Ogrin: Prešerni na Vrhniki
  • Jože Jenko: Vrhniška krajevna železnica
  • Peter Habič: Ob stoletnici rojstva Ivana Michleija
  • Cvetka Glumac: Usnjarstvo v pradavnini in v starem veku
  • Anton Gantar: Usnjarska dejavnost in okolje
  • France Smrke: Kratek pregled šolstva na Vrhniki
  • K pobudi za ustanovitev muzejskega društva na Vrhniki (P. Habič in B. Stanovnik)
  • Iniciativni odbor za ustanovitev Vrhniškega muzejskega društva(zapisala M. Rijavec)
  • Ureditev dela mesta Vrhnike ob Ljubljanici (zapisala D. Pelan)
  • Pravila Vrhniškega muzejskega društva

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27072
  • dcterms:title
   • Vrhniški razgledi, 1996, št. 1
   • Ob 120 letnici rojstva Ivana Cankarja
  • dcterms:alternative
   • Vrhniški razgledi, 1996, no. 1
  • dcterms:subject
   • Vrhnika
   • domoznanstvo
   • kulturna zgodovina
   • zborniki
   • Vrhnika
   • local studies
   • cultural history
   • proceedings
  • dcterms:publisher
   • Vrhniško muzejsko društvo, Vrhnika
  • dcterms:contributor
   • Branko Stanovnik (ur.)
   • Joža Gruden (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv