Breads and Saints: Ritual Practices of Reciprocity among Sicilian Migrants in Germany

Avtor(ji): Valentin, Emanuel
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)


 • Podroben opis
  Na podlagi primera sicilijanskih migrantov v Nemčiji prikažem odnos med oživljanjem obreda v migraciji, to je med premikanjem in reprodukcijo predmetov. Natančneje, gre za ponovno oživitev festivala sv. Jožefa, festivala lokalnega tipa, ki ga migranti iz specifičnega sicilijanskega kraja praznujejo v Nemčiji od 70. let dalje. Ta tako na materialnem kot simbolnem nivoju kaže tesne povezave z njihovim sicilijanskim domačim krajem in torej utrjuje identiteto in reproducira spomin. Pokazal bom, kako osebne variacije postanejo tradicija znotraj obsega individualnega razpona in v okviru rodu, in kako kult svetnika postane translociran skozi njegovo revitalizacijo v migraciji.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27040
  • dcterms:title
   • Breads and Saints: Ritual Practices of Reciprocity among Sicilian Migrants in Germany
  • dcterms:alternative
   • Kruh in svetniki: obredne prakse vzajemnosti med sicilijanskimi migranti v Nemčiji
  • dcterms:creator
   • Emanuel Valentin
  • dcterms:subject
   • migracija
   • sprememba obredov
   • družbena sprememba
   • sicilijanski migranti
   • vzajemnost
   • migration
   • ritual change
   • social change
   • Sicilian migrants
   • reciprocity
  • dcterms:abstract
   • Na podlagi primera sicilijanskih migrantov v Nemčiji prikažem odnos med oživljanjem obreda v migraciji, to je med premikanjem in reprodukcijo predmetov. Natančneje, gre za ponovno oživitev festivala sv. Jožefa, festivala lokalnega tipa, ki ga migranti iz specifičnega sicilijanskega kraja praznujejo v Nemčiji od 70. let dalje. Ta tako na materialnem kot simbolnem nivoju kaže tesne povezave z njihovim sicilijanskim domačim krajem in torej utrjuje identiteto in reproducira spomin. Pokazal bom, kako osebne variacije postanejo tradicija znotraj obsega individualnega razpona in v okviru rodu, in kako kult svetnika postane translociran skozi njegovo revitalizacijo v migraciji.
   • Using the example of Sicilian migrants in Germany I point out the relationship between ritual revitalisation in the migrant community, the movement and the reproduction of objects respectively. A case in point is the reactivation of a local type of festival of St Joseph, which Sicilian migrants from one particular town began to celebrate in Germany in the 1970s. It shows close connections to the Sicilian hometown on both the material and symbolic level, hence anchoring identity and reproducing memory. I will show how personal touch becomes tradition within the range of individual play and the framework of descent and how the saint’s cult becomes translocative through its revitalisation in the migrant community.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Gombač (ur.)
   • Kristina Toplak (ur.)
   • Jernej Mlekuž (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27040
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf