Material Aspects of Transnational Social Fields: An Introduction

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)


 • Podroben opis
  Avtorica trdi, da etnografski vpogledi v osebna razmerja migrantov skozi objekte in njihovo udeležbo v družbenih mrežah, kot se kaže skozi objekte, lahko odprejo nove načine razumevanja migracij in prispevajo k ustvarjanju novih konceptualnih vidikov preučevanja le-teh. Avtorica razpravlja o konceptualnih in metodoloških problemih in oriše teme, ki povezujejo etnografske primere, ki so predstavljeni v prispevkih tega tematskega slopa. Najpomembnejša tema je premislek predpostavljenih kolektivnih identitetah imigrantov. Prisvajanja in reprezentacije (ponavadi etnične) pripadnosti so morda ločene od načinov oblikovanja lastnih transnacionalnih družbenih polj.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27036
  • dcterms:title
   • Material Aspects of Transnational Social Fields: An Introduction
  • dcterms:alternative
   • Materialni vidiki transnacionalnih družbenih polj. Uvod
  • dcterms:creator
   • Maja Povrzanović Frykman
  • dcterms:subject
   • transnacionalno družbeno polje
   • objekt
   • etnografija
   • transnational social field
   • object
   • ethnography
  • dcterms:abstract
   • The author argues that ethnographic insights into migrants’ personal relations achieved through objects, and their involvement in social networks proved through objects, can open up new avenues of understanding and contribute to the creation of new conceptual lenses in studies of migration. Conceptual and methodological issues are discussed, and the themes outlined, that connect ethnographic examples presented in the contributions to this section. Most important is the reconsideration of the migrants’ presupposed collective identities. The claims to and representations of (usually ethnic) belonging may be detached from the ways in which people fashion their transnational social fields.
   • Avtorica trdi, da etnografski vpogledi v osebna razmerja migrantov skozi objekte in njihovo udeležbo v družbenih mrežah, kot se kaže skozi objekte, lahko odprejo nove načine razumevanja migracij in prispevajo k ustvarjanju novih konceptualnih vidikov preučevanja le-teh. Avtorica razpravlja o konceptualnih in metodoloških problemih in oriše teme, ki povezujejo etnografske primere, ki so predstavljeni v prispevkih tega tematskega slopa. Najpomembnejša tema je premislek predpostavljenih kolektivnih identitetah imigrantov. Prisvajanja in reprezentacije (ponavadi etnične) pripadnosti so morda ločene od načinov oblikovanja lastnih transnacionalnih družbenih polj.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Gombač (ur.)
   • Kristina Toplak (ur.)
   • Jernej Mlekuž (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27036
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf