Ustna zgodovina Luise Passerini in raziskovanje migracij v kontekstu subjektivnosti

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)


 • Podroben opis
  Ob izidu prvih izbranih besedil zgodovinarke in teoretičarke Luise Passerini v slovenskem jeziku se besedilo posveti prikazu njenih teoretskih in metodoloških utemeljitev koncepta subjektivnosti in intersubjektivnosti. V kontekstu migracijskih študij prikaže uporabnost ustne zgodovine in uporabe avto/biografskih virov pa tudi nujnost razumevanja konceptov subjektivnosti in intersubjektivnosti pri tem. Opozarja na raznolike načine proučevanja migracij, ki tudi pri nas počasi razkrivajo subjektivne izkušnje migrantskega procesa tako pri slovenskih izseljencih in izseljenkah kot tudi pri priseljencih in priseljenkah v slovenskem prostoru.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27035
  • dcterms:title
   • Ustna zgodovina Luise Passerini in raziskovanje migracij v kontekstu subjektivnosti
  • dcterms:creator
   • Mirjam Milharčič Hladnik
  • dcterms:subject
   • ustna zgodovina
   • življenjske pripovedi
   • migracije
   • subjektivnost
   • intersubjektivnost
   • oral history
   • life narratives
   • migrations
   • subjectivity
   • intersubjectivity
  • dcterms:abstract
   • Ob izidu prvih izbranih besedil zgodovinarke in teoretičarke Luise Passerini v slovenskem jeziku se besedilo posveti prikazu njenih teoretskih in metodoloških utemeljitev koncepta subjektivnosti in intersubjektivnosti. V kontekstu migracijskih študij prikaže uporabnost ustne zgodovine in uporabe avto/biografskih virov pa tudi nujnost razumevanja konceptov subjektivnosti in intersubjektivnosti pri tem. Opozarja na raznolike načine proučevanja migracij, ki tudi pri nas počasi razkrivajo subjektivne izkušnje migrantskega procesa tako pri slovenskih izseljencih in izseljenkah kot tudi pri priseljencih in priseljenkah v slovenskem prostoru.
   • As the first selected works of a historian and theoretician Luisa Passerini has been just published in Slovenian language, the text intends to outline her theoretical and methodological argumentation of two concepts: subjectivity and intersubjectivity. It shows the applicability of the oral history and the auto/biographical material in the context of migration studies. While using the methods of oral history and using the auto/biographical material, the text shows why a researcher needs to understand the concepts of subjectivity and intersubjectivity. Some examples of recent migration case studies that include the subjective experiences of Slovenian emigrants and immigrants in Slovenia are also given.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Gombač (ur.)
   • Kristina Toplak (ur.)
   • Jernej Mlekuž (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27035
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf