Izidor Cankar and the Royal Yugoslav Legation in Buenos Aires

Avtor(ji): Rahten, Andrej
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)


 • Podroben opis
  Članek obravnava delovanje slovenskega diplomata dr. Izidorja Cankarja na diplomatskem predstavništvu Kraljevine Jugoslavije v Buenos Airesu v letih 1936–1942. Raziskava njegovega delovanja temelji na virih iz arhivov v Ljubljani in Beogradu, pri čemer je še zlasti natančno ovrednotena njegova korespondenca z vodilnimi slovenskimi politiki na predvečer druge svetovne vojne in med vojno samo. Cankar se je suvereno uveljavil kot diplomatski predstavnik, hkrati pa je bil prvi jugoslovanski poslanik, ki si je kot prioriteto zastavil skrb za slovenske izseljence iz Primorske.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27034
  • dcterms:title
   • Izidor Cankar and the Royal Yugoslav Legation in Buenos Aires
  • dcterms:alternative
   • Izidor Cankar in Kraljevo jugoslovansko poslaništvo v Buenos Airesu
  • dcterms:creator
   • Andrej Rahten
  • dcterms:subject
   • Izidor Cankar
   • Kraljevina Jugoslavija
   • Argentina
   • diplomacija
   • slovenski izseljenci
   • Izidor Cankar
   • Kingdom of Yugoslavia
   • Argentina
   • diplomacy
   • Slovene emigrants
  • dcterms:abstract
   • Članek obravnava delovanje slovenskega diplomata dr. Izidorja Cankarja na diplomatskem predstavništvu Kraljevine Jugoslavije v Buenos Airesu v letih 1936–1942. Raziskava njegovega delovanja temelji na virih iz arhivov v Ljubljani in Beogradu, pri čemer je še zlasti natančno ovrednotena njegova korespondenca z vodilnimi slovenskimi politiki na predvečer druge svetovne vojne in med vojno samo. Cankar se je suvereno uveljavil kot diplomatski predstavnik, hkrati pa je bil prvi jugoslovanski poslanik, ki si je kot prioriteto zastavil skrb za slovenske izseljence iz Primorske.
   • The article discusses activities of the Slovenian diplomat Dr. Izidor Cankar at the diplomatic representation of the Kingdom of Yugoslavia in Buenos Aires in the period 1936–1942. The research of his activities is based on sources from the archives in Ljubljana and Belgrade, with a particular focus on his correspondence with leading Slovene politicians on the eve of the Second World War and during the War itself. Cankar asserted himself as a self-confident diplomat, while at the same time being the first Yugoslav envoy to set as a priority concern for the Slovene emigrants from the Primorska region.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Gombač (ur.)
   • Kristina Toplak (ur.)
   • Jernej Mlekuž (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27034
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf