Vpliv družbene dinamike in vrednotenja patriotizma na zaposlovanje v Slovenski vojski

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)


 • Podroben opis
  Avtorici v članku obravnavata vpliv migracijske, demografske in etnične dinamike ter vpliv prevrednotenja vrednot, s poudarkom na patriotizmu, na zaposlovanje v Slovenski vojski. Ugotavljata, da se Slovenska vojska kot delovna organizacija slabo prilagaja družbenim spremembam, pri čemer sloni na tradicionalnih vrednotah, ki so v vedno globljem neskladju z družbenimi vrednotami mladih. Izhodišče razprave je kadrovska politika vojske, ki ne dovoljuje zaposlovanja priseljencev/prebivalcev Slovenije brez slovenskega državljanstva in dvojnih državljanov, s predpostavko o pomanjkanju patriotizma kot osrednje vrednote Slovenske vojske. V drugem delu članka so »vojaške« vrednote s poudarkom na patriotizmu postavljene pod drobnogled. Razumevanje patriotizma v smislu avtoritarnega tipa patriotizma omejuje reprezentativnost vojske, pod vprašaj pa postavlja tudi njeno legitimnost v slovenski družbi, kar negativno vpliva na zaposlovanje v tej delovni organizaciji.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27033
  • dcterms:title
   • Vpliv družbene dinamike in vrednotenja patriotizma na zaposlovanje v Slovenski vojski
  • dcterms:creator
   • Mojca Vah
   • Kristina Toplak
  • dcterms:subject
   • migracije
   • demografska dinamika
   • vrednote
   • patriotizem
   • Slovenska vojska
   • migration
   • demography
   • values
   • patriotism
   • Slovenian Army
  • dcterms:abstract
   • Avtorici v članku obravnavata vpliv migracijske, demografske in etnične dinamike ter vpliv prevrednotenja vrednot, s poudarkom na patriotizmu, na zaposlovanje v Slovenski vojski. Ugotavljata, da se Slovenska vojska kot delovna organizacija slabo prilagaja družbenim spremembam, pri čemer sloni na tradicionalnih vrednotah, ki so v vedno globljem neskladju z družbenimi vrednotami mladih. Izhodišče razprave je kadrovska politika vojske, ki ne dovoljuje zaposlovanja priseljencev/prebivalcev Slovenije brez slovenskega državljanstva in dvojnih državljanov, s predpostavko o pomanjkanju patriotizma kot osrednje vrednote Slovenske vojske. V drugem delu članka so »vojaške« vrednote s poudarkom na patriotizmu postavljene pod drobnogled. Razumevanje patriotizma v smislu avtoritarnega tipa patriotizma omejuje reprezentativnost vojske, pod vprašaj pa postavlja tudi njeno legitimnost v slovenski družbi, kar negativno vpliva na zaposlovanje v tej delovni organizaciji.
   • The authors deal with the impact of migration, demographic and ethnic dynamics on employment in the Slovenian Army in connection with the contemporary dimensions of patriotism. The authors argue that the Slovenian Army as an employment organization is not prepared to adapt to contemporary social change, and is fostering traditional social values as army values. These are incongruent with contemporary social values among Slovenian youth. In their discussion the authors refer to the employment policy of the Slovenian Army that restricts the employment of immigrants/residents in Slovenia without Slovenian citizenship and people with dual citizenship on the basis of patriotism. Therefore, they put the so-called military values and especially patriotism under scrutiny. Conception of patriotism as authoritarian has a negative impact on the representative role of the Slovenian Armed Forces in Slovenian society, and in consequence also discredits its legitimacy. The negative role of the armed forces in Slovenian society is diminishing people’s interest in seeking employment in it.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Gombač (ur.)
   • Kristina Toplak (ur.)
   • Jernej Mlekuž (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27033
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf