Kozmoklobasanje. O e-uživanju vesoljske kranjske klobase

Avtor(ji): Mlekuž, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)


 • Podroben opis
  Sunita Williams, ameriška astronavtka »slovensko-indijskega rodu«, je 10. decembra 2006 poletela v vesolje. V njeni kozmoprtljagi so bile tudi (kranjske) klobase. To kozmozgodbo o kozmoklobasah so objavili številni slovenski mediji, v vsemogočih oblikah. Toda kaj se pripeti kozmoklobasi, ko zapusti svet profesionalnih medijev, ko jo začnejo uživati internetni uporabniki (v jeziku)? Pravzaprav nič, ostane predmet klobasanja, kozmoklobasanja, metakozmoklobasanja. In prav to kozmoklobasanje – dejansko govorjenje o kozmoklobasi – je predmet tukajšnje analize.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27032
  • dcterms:title
   • Kozmoklobasanje. O e-uživanju vesoljske kranjske klobase
  • dcterms:creator
   • Jernej Mlekuž
  • dcterms:subject
   • kozmoklobasanje
   • ligvistika (govora)
   • govor
   • izjava
   • internet
   • cosmic sausaging
   • linguistics (of speech)
   • speech
   • statement
   • internet
  • dcterms:abstract
   • Sunita Williams, ameriška astronavtka »slovensko-indijskega rodu«, je 10. decembra 2006 poletela v vesolje. V njeni kozmoprtljagi so bile tudi (kranjske) klobase. To kozmozgodbo o kozmoklobasah so objavili številni slovenski mediji, v vsemogočih oblikah. Toda kaj se pripeti kozmoklobasi, ko zapusti svet profesionalnih medijev, ko jo začnejo uživati internetni uporabniki (v jeziku)? Pravzaprav nič, ostane predmet klobasanja, kozmoklobasanja, metakozmoklobasanja. In prav to kozmoklobasanje – dejansko govorjenje o kozmoklobasi – je predmet tukajšnje analize.
   • Sunita Williams, American astronaut of “Slovene-Indian extraction”, flew into space on 10 December 2006. Her cosmic luggage included (Carniolan) sausages. This cosmic story about cosmic sausages was published in numerous Slovene media, in every possible form. But what happens to a cosmic sausage when it leaves the world of professional media, when it is begun to be consumed by internet users (in language)? Nothing; in fact, it remains the subject of sausaging, cosmic sausaging, meta-cosmic sausaging. And it is precisely cosmic sausaging – actually e-discourse about cosmic sausages – that is the subject of this analysis. (Translator’s note: the Slovene language has a verb (klobasati) formed from the root “sausage” (klobasa) which means “to ramble” (verbally), i.e. “to rabbit on”.)
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Gombač (ur.)
   • Kristina Toplak (ur.)
   • Jernej Mlekuž (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27032
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf