Tematski razpon, preoblikovanje spomina in kulturna identiteta v delih Leva Detele

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU
Soavtor(ji): Jure Gombač (ur.), Kristina Toplak (ur.), Jernej Mlekuž (ur.)


 • Podroben opis

  Prispevek prinaša tematsko in slogovno analizo Detelovih novejših leposlovnih del (poezije in romana), ki jih je objavil v knjižni obliki v preteklem desetletju (1999–2008). Avtorica v nadaljevanju obravnava nekatere specifike izseljenske/priseljenske literarne produkcije, ki se navezujejo na spomin in kulturno identiteto. Zanima jo, katere od teh specifik je mogoče zaslediti tudi v Detelovem opusu in katere so tiste, ki za njegova dela niso značilne. Prisotnost prvih in odsotnost drugih pojasnjuje s pisateljevo družbeno-kulturno vlogo.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27031
  • dcterms:title
   • Tematski razpon, preoblikovanje spomina in kulturna identiteta v delih Leva Detele
  • dcterms:creator
   • Janja Žitnik Serafin
  • dcterms:subject
   • slovenska književnost
   • izseljenska/priseljenska književnost
   • Lev Detela
   • pripovedna tehnika
   • poezija
   • družbeno-kulturna vloga pisatelja
   • Slovenian literature
   • émigré/immigrant literature
   • Lev Detela
   • narrative techniques
   • poetry
   • writer’s socio-cultural role
  • dcterms:abstract
   • Prispevek prinaša tematsko in slogovno analizo Detelovih novejših leposlovnih del (poezije in romana), ki jih je objavil v knjižni obliki v preteklem desetletju (1999–2008). Avtorica v nadaljevanju obravnava nekatere specifike izseljenske/priseljenske literarne produkcije, ki se navezujejo na spomin in kulturno identiteto. Zanima jo, katere od teh specifik je mogoče zaslediti tudi v Detelovem opusu in katere so tiste, ki za njegova dela niso značilne. Prisotnost prvih in odsotnost drugih pojasnjuje s pisateljevo družbeno-kulturno vlogo.

   • The article brings a thematic and stylistic analysis of Lev Detela’s recent works (poetry and novel), published in this past decade (1999–2008). This is followed by an examination of the presence or absence of those specific characteristics of émigré literature in Detela’s works that are linked to memory and cultural identity. The author explains the presence or absence of these specifics by the writer’s socio-cultural role.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU
  • dcterms:contributor
   • Jure Gombač (ur.)
   • Kristina Toplak (ur.)
   • Jernej Mlekuž (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27031
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf