The importance of the church and religious congregations for Slovenian and Norwegian emigrants to the United States of America. A comparative aspect

Avtor(ji): Lea, Martha
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Slovenija in Norveška, obe majhni evropski državi, sta bili v svoji zgodovini okupirani. Prva je imela katoliško cerkev, druga luteransko, pri obeh pa so se predniki iz predvsem ruralnega okolja izseljevali v Ameriko v devetnajstem stoletju, četudi v razmiku štiridesetih let. Preučiti razlike in podobnosti med emigranti, ki jih je ustvarila situacija oz. predvsem cerkve, predstavlja izziv. Nedvomno je religija imela vpliv na njihova življenja -slovenska cerkev je bila bolj avtokratična, norveška bolj demokratična. Obe sta sodelovali pri izobraževanju, dobrodelnosti, družbenih in kulturnih aktivnostih, vendar pod različnimi pogoji. Pozitivne učinke je lažje izpostaviti, dolgoročnejši vplivi amerikanizacije pa zahtevajo širšo perspektivo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27001
  • dcterms:title
   • The importance of the church and religious congregations for Slovenian and Norwegian emigrants to the United States of America. A comparative aspect
  • dcterms:alternative
   • Pomen cerkve in verskih kongregacij za slovenske in norveške emigrante v Združenih državah Amerike. Primerjalni vidik
  • dcterms:creator
   • Martha Lea
  • dcterms:subject
   • emigracija v ZDA
   • cerkev
   • verske organizacije
   • socialno in dobrodelno delo
   • naselitvene skupnosti
   • emigration to USA
   • church
   • religious congregations
   • social and charity work
   • settlers’ communities
  • dcterms:abstract
   • Slovenia and Norway, both small European countries, have a history of being occupied by other forces. The first had a Catholic Church, the second a Lutheran, both with a bulk of primarily rural forefathers going to America in the nineteenth century, though with a time span of forty years in-between. It became a challenge to see which differences and similarities this situation, especially the churches, brought to the emigrants in the process. No doubt, the religion influenced their lives, Slovenian Church being more autocratic, the Norwegian democratic. Both gave support in education, charity work, social and cultural activities, but under different conditions. The positive effects are easy to spur, the long-term Americanisation effects will need a broader perspective.
   • Slovenija in Norveška, obe majhni evropski državi, sta bili v svoji zgodovini okupirani. Prva je imela katoliško cerkev, druga luteransko, pri obeh pa so se predniki iz predvsem ruralnega okolja izseljevali v Ameriko v devetnajstem stoletju, četudi v razmiku štiridesetih let. Preučiti razlike in podobnosti med emigranti, ki jih je ustvarila situacija oz. predvsem cerkve, predstavlja izziv. Nedvomno je religija imela vpliv na njihova življenja -slovenska cerkev je bila bolj avtokratična, norveška bolj demokratična. Obe sta sodelovali pri izobraževanju, dobrodelnosti, družbenih in kulturnih aktivnostih, vendar pod različnimi pogoji. Pozitivne učinke je lažje izpostaviti, dolgoročnejši vplivi amerikanizacije pa zahtevajo širšo perspektivo.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27001
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf