Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni

Avtor(ji): Strle, Urška
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Prispevek na podlagi arhivskih virov in sinteze obstoječe literature, ki je dostopna v Sloveniji, podaja pregledno podobo odnosov kanadskih Slovencev do svoje izvorne domovine, ki so pogojeni tako z motivi in razlogi za izselitev kot tudi z načinom doživljanja življenja v Kanadi. Poleg kolektivnih se osredotoča tudi na osebna doživljanja, ki so umeščena v sodoben politični in družbni očrt obeh dežel, hkrati pa vsebuje nekatere razmisleke, ki jih je vredno upoštevati pri raziskovanju o izseljevanju in izseljencih. Prispevek izpostavlja nezadostnost znanstvene literature za področje slovenskega izseljevanja v Kanado in tako nakazuje številne sive lise, ki jih je – v kontekstu celotne zgodovine Slovencev in nenazadnje tudi v kontekstu zgodovine Kanade – še potrebno raziskati.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27000
  • dcterms:title
   • Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni
  • dcterms:creator
   • Urška Strle
  • dcterms:subject
   • slovenski izseljenci
   • begunci
   • povratniki
   • Kanada
   • kanadski Slovenci
   • domovina
   • 20. stoletje
   • Slovenian emigrants
   • refugees
   • repatriates
   • Canada
   • Canadian Slovenians
   • homeland
   • 20th Century
  • dcterms:abstract
   • Prispevek na podlagi arhivskih virov in sinteze obstoječe literature, ki je dostopna v Sloveniji, podaja pregledno podobo odnosov kanadskih Slovencev do svoje izvorne domovine, ki so pogojeni tako z motivi in razlogi za izselitev kot tudi z načinom doživljanja življenja v Kanadi. Poleg kolektivnih se osredotoča tudi na osebna doživljanja, ki so umeščena v sodoben politični in družbni očrt obeh dežel, hkrati pa vsebuje nekatere razmisleke, ki jih je vredno upoštevati pri raziskovanju o izseljevanju in izseljencih. Prispevek izpostavlja nezadostnost znanstvene literature za področje slovenskega izseljevanja v Kanado in tako nakazuje številne sive lise, ki jih je – v kontekstu celotne zgodovine Slovencev in nenazadnje tudi v kontekstu zgodovine Kanade – še potrebno raziskati.
   • Based on archival sources and a synthesis of existing literature available in Slovenia, the article presents a survey of the attitudes of Canadian Slovenians towards their native land, which were conditioned by the motives and reasons for emigration as well as by their experience of life in Canada. In addition to collective experiences, it is also focused on personal perspectives which are placed into the context of a contemporary political and social outline of both countries. Moreover, it contains several considerations that should be taken into account when researching emigration and emigrants. The article exposes a great shortage of scientific literature about Slovenian emigration to Canada and thus shows numerous grey areas that should be studied within the whole history of Slovenians and nevertheless also in the context of the history of Canada.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:27000
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf