Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1965, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1965
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Franček Saje (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Milica Kacin Wohinz: Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921-1924
 • Alenka Nedog / Milica Kacin Wohinz: Kronološki pregled dogodkov iz zgodovine delavskega gibanja na Slovenskem (1918 - 1929)
 • Miroslav Luštek: Pregled enot Narodnoosvobodilne vojske Slovenije in njihovega poveljniškega kadra, Od ustanovitve operativnih con decembra 1942 do ustanovitve prvih dveh divizij julija 1943
 • Metka Lovrič: Orožarske delavnice na Dolenjskem in Notranjskem
 • Jože Šorn: Ocene in poročila, Marijan Britovšek, Razkroj fevdalne agrarne strukture na Kranjskem
 • Milica Kacin Wohinz: Ocene in poročila, Adriano Dal Pont, Alfonso Leonetti, Massimo Massara - Giornali fuori legge. La stampa clandestina antifascista 1922-1943
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Herbert Steiner, Die KPÖ und der Februar 1934
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Hermann Mitteräcker, Kampf und Opfer fur Österreich
 • J. I.: Ocene in poročila, II Comunismo italiano nella seconda guerra mondiale
 • Ivo Juvančič: Ocene in poročila, Ennio Maserati, L'occupazione jugoslava di Trieste
 • France Škerl: Ocene in poročila, France Filipič, Pohorski bataljon. Poglavje iz zgodovine narodnoosvobodilne borbe v severovzhodni Sloveniji
 • France Škerl: Ocene in poročila, Edvard Kocbek , Slovensko poslanstvo. Dnevnik s poti v Jajce 1943
 • France Škerl: Ocene in poročila, Vojnoistorijski glasnik, 1960-1964. Organ Vojnoistorijskog instituta
 • N N: Knjižne novosti, (Izbor politične, spominske, dokumentarne in zgodovinske literature iz leta 1964)
 • France Škerl: Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev za leto 1963