Krekova vestfalska pisma: versko-moralni, narodno-kulturni in politični pogledi in izseljenstvo

Avtor(ji): Drnovšek, Marjan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Poleg socialno-ekonomskih vidikov je Krek v svojih pismih izpostavljal zlasti verski vidik delovanja katoliške cerkve v Nemčiji in vpetost slovenskih priseljencev v njeno organizacijo. V raznih »programskih« izhodiščih izpostavlja naloge, ki čakajo tako slovenske vernike v Nemčiji in še bolj vernike v domovini. Kulturna in narodnostna pripadnost sta poudarjeni, vendar vedno v povezavi z verskim življenjem (društva, knjige, časopisje, izseljenski duhovniki, morala). Ni se izognil obsežnim razmišljanjem o političnem življenju v Nemčiji v primerjavi z Avstrijo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26998
  • dcterms:title
   • Krekova vestfalska pisma: versko-moralni, narodno-kulturni in politični pogledi in izseljenstvo
  • dcterms:creator
   • Marjan Drnovšek
  • dcterms:subject
   • Slovenci v Nemčiji
   • versko in kulturno življenje izseljencev
   • Bismarck
   • judovstvo
   • liberalizem
   • socialna demokracija
   • Slovenians in Germany
   • religious and cultural life of emigrants
   • Bismarck
   • Judaism
   • liberalism
   • social democracy
  • dcterms:abstract
   • Poleg socialno-ekonomskih vidikov je Krek v svojih pismih izpostavljal zlasti verski vidik delovanja katoliške cerkve v Nemčiji in vpetost slovenskih priseljencev v njeno organizacijo. V raznih »programskih« izhodiščih izpostavlja naloge, ki čakajo tako slovenske vernike v Nemčiji in še bolj vernike v domovini. Kulturna in narodnostna pripadnost sta poudarjeni, vendar vedno v povezavi z verskim življenjem (društva, knjige, časopisje, izseljenski duhovniki, morala). Ni se izognil obsežnim razmišljanjem o političnem življenju v Nemčiji v primerjavi z Avstrijo.
   • Besides social-economic factors, Krek in his letters primarily emphasised activities of Catholic Church in Germany and inclusion of Slovenian immigrants into its organisation from a religious viewpoint. In various “programmes” he pointed out the tasks that await Slovenian churchgoers in Germany and mostly those who remained in the homeland. Cultural and national affiliations are being emphasised, but always in connection to religious life (societies, books, newspapers, emigrant priests, morality). He did not avoid extensive reflections on political life in Germany as compared to Austria.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26998
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf