Spletne strani Slovencev po svetu

Avtor(ji): Meden, Ahac
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Pričujoči prispevek je skrčen povzetek diplomske naloge z naslovom Popularna kultura in globalna slovenska skupnost na spletu, ki je nastala kot rezultat raziskovanja problematike Slovencev po svetu in identitete mladih potomcev, ki pripadajo drugi, tretji ali naslednjim generacijam. Pri tem se je postavilo vprašanje, ali in kako jih je še mogoče obravnavati kot nosilce in predstavnike slovenske kulture. Ker gre za mlade, torej za generacijo, ki svetovni splet predvsem v navezavi na popularno kulturo vedno bolj uporablja, je to segment, ki ga pri govoru o slovenski kulturi in skupnem slovenskem kulturnem prostoru ne gre kar tako zanemariti, doslej pa ni bil raziskan. Skozi nadaljnje razmišljanje, raziskovanje in seznanjanje z omenjeno tematiko se je sproti odpiralo vedno več vprašanj, zato je pričujoči prispevek zasnovan kot pregled in ocena trenutnega stanja spletne produkcije Slovencev po svetu ter iz tega izhajajoč(i) predlog(i) za razrešitev, ne pa kot dokončna rešitev tega kompleksnega in zelo relevantnega vprašanja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26997
  • dcterms:title
   • Spletne strani Slovencev po svetu
  • dcterms:creator
   • Ahac Meden
  • dcterms:subject
   • slovenske skupnosti
   • slovenska identiteta
   • popularna kultura
   • svetovni splet
   • SSKP
   • Slovenian communities
   • Slovenian identity
   • popular culture
   • World Wide Web
  • dcterms:description
   • Pričujoči prispevek je skrčen povzetek diplomske naloge z naslovom Popularna kultura in globalna slovenska skupnost na spletu, ki je nastala kot rezultat raziskovanja problematike Slovencev po svetu in identitete mladih potomcev, ki pripadajo drugi, tretji ali naslednjim generacijam. Pri tem se je postavilo vprašanje, ali in kako jih je še mogoče obravnavati kot nosilce in predstavnike slovenske kulture. Ker gre za mlade, torej za generacijo, ki svetovni splet predvsem v navezavi na popularno kulturo vedno bolj uporablja, je to segment, ki ga pri govoru o slovenski kulturi in skupnem slovenskem kulturnem prostoru ne gre kar tako zanemariti, doslej pa ni bil raziskan. Skozi nadaljnje razmišljanje, raziskovanje in seznanjanje z omenjeno tematiko se je sproti odpiralo vedno več vprašanj, zato je pričujoči prispevek zasnovan kot pregled in ocena trenutnega stanja spletne produkcije Slovencev po svetu ter iz tega izhajajoč(i) predlog(i) za razrešitev, ne pa kot dokončna rešitev tega kompleksnega in zelo relevantnega vprašanja.
  • dcterms:abstract
   • This article is an abridged version of the BA thesis entitled “Popular Culture and the Global Slovenian Community on the Web”, which was written following a research surrounding the problematic of Slovenians emigrants and the identity of young Slovenians that represent second, third or other generation offspring. The main question surrounding this population is the extent to which they can still be perceived as the representatives and carriers of Slovenian culture. As they are the ones who are increasingly using the World Wide Web, particularly in conjunction with popular culture, they can not therefore be neglected when talking about Slovenian culture and the common Slovenian cultural space at the present time. Through a rethinking and examining of this problematic, further questions have arisen. This article is therefore drafted as an overview and evaluation of the current web production of Slovenians around the world and gives suggestions as to its resolving, but not as a final solution of this complex and extremely relevant problem.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26997
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf