Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Tekst prikaže razvoj avto/biografskih metod v sociološkem raziskovanju in njihovo razširjenost v ženskih in migracijskih študijah. Uporabnost metod in pristopov je razloženaskozi tiste študije migracij, ki se ukvarjajo z migrantkami, njihovimi izkušnjami in identiteto. Identiteta je razumljena kot konstrukcija znotraj diskurzivnih praks, posebej dinamična in spremenljiva v migracijskih kontekstih. Opisana je neposredna povezanost med subjektiviteto v ženskih študijah in idejo migrantstva na polju kulture kot prizorišča identitetnih spopadov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26996
  • dcterms:title
   • Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj
  • dcterms:creator
   • Mirjam Milharčič Hladnik
  • dcterms:subject
   • avto/biografija
   • narativnost
   • identiteta
   • migracijske izkušnje
   • migrantstvo
   • auto/biography
   • narrative
   • identity
   • migration experience
   • migrancy
  • dcterms:description
   • Tekst prikaže razvoj avto/biografskih metod v sociološkem raziskovanju in njihovo razširjenost v ženskih in migracijskih študijah. Uporabnost metod in pristopov je razloženaskozi tiste študije migracij, ki se ukvarjajo z migrantkami, njihovimi izkušnjami in identiteto. Identiteta je razumljena kot konstrukcija znotraj diskurzivnih praks, posebej dinamična in spremenljiva v migracijskih kontekstih. Opisana je neposredna povezanost med subjektiviteto v ženskih študijah in idejo migrantstva na polju kulture kot prizorišča identitetnih spopadov.
  • dcterms:abstract
   • The text shows how the auto/biographical methods developed in the sociological research and how widespread they have become in gender and migration studies. The applicability of these methods and approaches is described through migration studies, which are focused on women migrants, their experiences and identities. Identity is defined as a construction within the discoursive practicies, especially dynamic and changing in the migrancy contexts. The text describes a direct link between subjectivity in gender studies and the notion of migrancy on the field of culture as a scene of the identity clashes.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26996
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf