Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji

Avtor(ji): Kalčić, Špela
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Članek predstavi slovenske muslimane skozi antropološko presojo statistik o migracijah muslimanov v Slovenijo v času Jugoslavije in po njenem razpadu (ekonomske migracije v času SFRJ, begunci iz Bosne in Hercegovine ter Kosova, gibanje neuvrščenih in migracije študentov z bližnjevzhodnih in afriških držav) ter skozi presojo statistik zadnjega popisa prebivalstva leta 2002. Pri analizi slednjih se skoncentrira na podatke o številu muslimanov, regionalni porazdelitvi in izrečenih pripadnostih. Statistično prisotnost muslimanov v Sloveniji podpre z opisom njihovih prizadevanj po vzdrževanju muslimanske identitet od samih začetkov naselitve v Sloveniji. Posebno mesto je dodeljeno analizi institucionalizacijeteh prizadevanj. V nadaljevanju pod drobnogled antropološke presoje vzame slovensko zakonodajo, ki regulira področje vere in nekatere islamske prakse. Analiza pokaže, da slovenska zakonodaja muslimanom načeloma zagotavlja enakopravnost in svobodo veroizpovedi, ki pa je zaradi razširjene islamofobije med muslimani pogosto uživana v manj svobodni obliki.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26995
  • dcterms:title
   • Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji
  • dcterms:creator
   • Špela Kalčić
  • dcterms:subject
   • muslimani
   • islam
   • migracije
   • Islamska skupnost Slovenije
   • ustava
   • zakonodaja
   • pravice
   • islamofobija
   • Muslims
   • Islam
   • migrations
   • Slovenian Islamic Community
   • legislation
   • rights
   • islamophobia
  • dcterms:abstract
   • Članek predstavi slovenske muslimane skozi antropološko presojo statistik o migracijah muslimanov v Slovenijo v času Jugoslavije in po njenem razpadu (ekonomske migracije v času SFRJ, begunci iz Bosne in Hercegovine ter Kosova, gibanje neuvrščenih in migracije študentov z bližnjevzhodnih in afriških držav) ter skozi presojo statistik zadnjega popisa prebivalstva leta 2002. Pri analizi slednjih se skoncentrira na podatke o številu muslimanov, regionalni porazdelitvi in izrečenih pripadnostih. Statistično prisotnost muslimanov v Sloveniji podpre z opisom njihovih prizadevanj po vzdrževanju muslimanske identitet od samih začetkov naselitve v Sloveniji. Posebno mesto je dodeljeno analizi institucionalizacijeteh prizadevanj. V nadaljevanju pod drobnogled antropološke presoje vzame slovensko zakonodajo, ki regulira področje vere in nekatere islamske prakse. Analiza pokaže, da slovenska zakonodaja muslimanom načeloma zagotavlja enakopravnost in svobodo veroizpovedi, ki pa je zaradi razširjene islamofobije med muslimani pogosto uživana v manj svobodni obliki.
   • Article presents Slovenian Muslims through anthropological evaluation of statistics about migration of Muslims to Slovenia in the period of Yugoslavia and after its disintegration (economic migrations in the period of SFRY, refugees from Bosnia and Herzegovina and Kosovo, non-aligned movement and migrations of students from Near-Eastern and African states), and through evaluation of statistics of the last population census in 2002. The analysis of the latter is concentrated on data about the number of Muslims, their regional dispersal and expressed affiliations. Statistical presence of Muslims in Slovenia is supported with description of their efforts to preserve Muslim identity from the initial period of settlement in Slovenia. A special focus is on analysis of institutionalisation of those efforts. Anthropological evaluation of the part of Slovenian legislation that regulates the field of religion and some Islamic practices is presented. The analysis shows that Slovenian legislation in principle ensures equality and freedom of religion, yet in practice the latter is often less freely enjoyed by Muslims due to widespread islamophobia.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26995
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf