Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji: iskustva, mišljenja i stavovi mladih australskih Hrvata

Jezik: hrvaški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Hrvatski iseljenici u Australiji ili bolje rečeno australski Hrvati predmet su istraživanja mnogih znanstvenika različitih znanstvevnih disciplina i interesnih područja. Bilo da se radi o povjesničarima, geografima, sociolozima, psiholozima itd.; svi imaju isto područje i predmet istraživanja, ali se zadaci struke i predmet istraživanja baziraju na različitim hipotezama dok se rezultati promatraju i tumače s različitih aspekata. Ovaj rad jednim dijelom razmatra povijesnu dimenziju hrvatskih iseljenika u Australiji, baziran je na terenskom istraživanju koje je provedeno tijekom 2003. godine u Australiji, a najvećim se dijelom temelji na analizi razgovora vođenima s mlađom generacijom hrvatskih iseljenika koji žive u državi New South Wales. Na temelju dosadašnjih istraživanja predočena je rekonstrukcija povijesnog konteksta i analiza iseljavanja te se na temelju postojećih iskustava i mišljenja mlađe generacije hrvatskih iseljenika mogu izvesti neki zaključci o životu i načinu življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u multikulturnom društvu Australije.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26992
  • dcterms:title
   • Način življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u Australiji: iskustva, mišljenja i stavovi mladih australskih Hrvata
  • dcterms:creator
   • Rebeka Mesarić Žabčić
  • dcterms:subject
   • Avstralija
   • emigracija
   • hrvatška skupnost
   • hrvaški iseljenški korpus
   • mladi hrvaški izseljenci
   • multikulturalnost
   • Australia
   • emigration
   • Croatian community
   • Croatian emigration corpus
   • young Croatian emigrants
   • multiculturalism
  • dcterms:abstract
   • Hrvatski iseljenici u Australiji ili bolje rečeno australski Hrvati predmet su istraživanja mnogih znanstvenika različitih znanstvevnih disciplina i interesnih područja. Bilo da se radi o povjesničarima, geografima, sociolozima, psiholozima itd.; svi imaju isto područje i predmet istraživanja, ali se zadaci struke i predmet istraživanja baziraju na različitim hipotezama dok se rezultati promatraju i tumače s različitih aspekata. Ovaj rad jednim dijelom razmatra povijesnu dimenziju hrvatskih iseljenika u Australiji, baziran je na terenskom istraživanju koje je provedeno tijekom 2003. godine u Australiji, a najvećim se dijelom temelji na analizi razgovora vođenima s mlađom generacijom hrvatskih iseljenika koji žive u državi New South Wales. Na temelju dosadašnjih istraživanja predočena je rekonstrukcija povijesnog konteksta i analiza iseljavanja te se na temelju postojećih iskustava i mišljenja mlađe generacije hrvatskih iseljenika mogu izvesti neki zaključci o životu i načinu življenja hrvatskog iseljeničkog korpusa u multikulturnom društvu Australije.
   • Croatian emigrants in Australia or better said Australian Croats are the subject matter of researches of many scientists of different scientific specialities and spheres of interest. Whether be historians, geographers, sociologists, psychologists etc., the research field and subject are identical; however, the tasks within fields and the research subject are based on different hypotheses while the results are surveyed and interpreted from different aspects. A segment of the present contribution analyses the historical dimension of the Croatian emigrants in Australia, partly based on field research that was carried out in 2003 in Australia but is based mostly on an analysis of interviews conducted among the young generation of the Croatian emigrants living in the state of New South Wales. Based on former researches, a reconstruction of the historical context is presented and an analysis of emigration; based on existing experiences and standpoints of the young generation of Croatian emigrants, some conclusions can be formulated on the life and lifestyle of the Croatian emigration corpus in the Australian multicultural society.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26992
  • dcterms:language
   • hrv
  • dcterms:isPartOf