Ethnic, regional and national identities in the context of European cross border cooperation opportunities: A case study of Italian ethnic community in Slovene Istria

Avtor(ji): Šabec, Ksenija
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Članek izhaja iz osrednjega raziskovalnega vprašanja o učinkih evropskih integracij in pobud čezmejnega sodelovanja v obmejni regiji Slovenske Istre, predvsem na primeru družbeno-ekonomskega položaja, kulturnih aktivnosti in identitetnih pripadnosti Italijanske narodne skupnosti. Avtorica poskuša proučiti zgodovinski kontekst čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo v obdobju pred tovrstnimi programi Evropske unije in po njihovi uvedbi z vidika vključenosti Italijanske narodne skupnosti.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26991
  • dcterms:title
   • Ethnic, regional and national identities in the context of European cross border cooperation opportunities: A case study of Italian ethnic community in Slovene Istria
  • dcterms:alternative
   • Etnične, regionalne in nacionalne identitete v kontekstu evropskega čezmejnega sodelovanja: Študija primera Italijanske narodne skupnosti v Slovenski Istri
  • dcterms:creator
   • Ksenija Šabec
  • dcterms:subject
   • čezmejno sodelovanje
   • identitete
   • Evropa
   • italijanska narodna skupnost
   • Slovenija
   • Italija
   • Evropska unija
   • cross border cooperation
   • identities
   • Europe
   • Italian ethnic community
   • Slovenia
   • Italy
   • European Union
  • dcterms:abstract
   • The article proceeds from the main research question about the effects of EU integration and cross border cooperation initiatives on the border region of Slovene Istria as a whole and Italian ethnic community in particular in terms of its socio-economic and culturalactivity and identity issue. The authoress tries to expose the historical review of the cross border cooperation between Slovenia and Italy prior to the EU programmes and afterwards and the activity of the Italian ethnic community in the latter.
   • Članek izhaja iz osrednjega raziskovalnega vprašanja o učinkih evropskih integracij in pobud čezmejnega sodelovanja v obmejni regiji Slovenske Istre, predvsem na primeru družbeno-ekonomskega položaja, kulturnih aktivnosti in identitetnih pripadnosti Italijanske narodne skupnosti. Avtorica poskuša proučiti zgodovinski kontekst čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo v obdobju pred tovrstnimi programi Evropske unije in po njihovi uvedbi z vidika vključenosti Italijanske narodne skupnosti.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26991
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf