Marie Prisland – her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian migrants in the United States

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana


 • Podroben opis
  Marie Prisland se je v Združenih državah Amerike izkrcala leta 1906, ko je imela petnajst let. Leta 1926 je ustanovila prvo slovensko žensko organizacijo, Slovensko žensko zvezo, ki ji je predsedovala dvajset let. Leta 1929 je ustanovila revijo Zarja – The Dawn, ki je postala uradno glasilo Zveze in za katero je redno pisala do svoje smrti. Bila je dejavna v mnogih slovensko-ameriških organizacijah in redna sodelavka številnih časopisov in revij v Sloveniji in Ameriki. Zavzemala se je za ohranitev slovenske kulture in tradicije ter za napredek in razvoj slovenskih skupnosti. Besedilo pokaže, kako močna je bila njena odločenost, da pomaga slovenskim ženskam v Združenih državah, da si pridobijo položaj avtoritete in spoštovanja. Želela je ohraniti tradicionalne spolne vloge, a je hkrati verjela, da bo samo spremenjena, spoštovana slovenska ženska z avtoriteto lahko postala del zgodovine Slovencev v Združenih državah in v domovini.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/26990
  • dcterms:title
   • Marie Prisland – her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian migrants in the United States
  • dcterms:alternative
   • Marie Prisland – njena vloga pri ohranjanju slovenske kulture in tradicije med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike
  • dcterms:creator
   • Mirjam Milharčič Hladnik
  • dcterms:subject
   • migrantke,
   • slovenska kultura in tradicija
   • ženska organizacija
   • transformacije spolnih vlog
   • women migrants
   • Slovenian culture and tradition
   • women’s organization
   • transformations of gender roles
  • dcterms:abstract
   • Marie Prisland came to the United States in 1906 as a fifteen year old girl. In 1926 she founded Slovenian Women’s Union of America and was its national president for twenty years. In 1929 she created a magazine Zarja – The Dawn, which became the official publication of the Women’s Union and to which she contributed regularly. She was active in different Slovenian-American organizations and wrote for many newspapers and magazines in Slovenia and America throughout her life. She strived for the preservation of Slovenian culture and tradition but also for the progress and development of Slovenian communities. The text shows how strong was her determination to help Slovenian migrant women in the United States to obtain the position of authority and respect. As much as she wished to preserve the traditional gender roles, she believed that only a changed, respected Slovenian woman with authority could become a part of the history of Slovenians in the States and in the homeland.
   • Marie Prisland se je v Združenih državah Amerike izkrcala leta 1906, ko je imela petnajst let. Leta 1926 je ustanovila prvo slovensko žensko organizacijo, Slovensko žensko zvezo, ki ji je predsedovala dvajset let. Leta 1929 je ustanovila revijo Zarja – The Dawn, ki je postala uradno glasilo Zveze in za katero je redno pisala do svoje smrti. Bila je dejavna v mnogih slovensko-ameriških organizacijah in redna sodelavka številnih časopisov in revij v Sloveniji in Ameriki. Zavzemala se je za ohranitev slovenske kulture in tradicije ter za napredek in razvoj slovenskih skupnosti. Besedilo pokaže, kako močna je bila njena odločenost, da pomaga slovenskim ženskam v Združenih državah, da si pridobijo položaj avtoritete in spoštovanja. Želela je ohraniti tradicionalne spolne vloge, a je hkrati verjela, da bo samo spremenjena, spoštovana slovenska ženska z avtoriteto lahko postala del zgodovine Slovencev v Združenih državah in v domovini.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:26990
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf